انتقال حرارت چیست؟ بهترین رادیاتور قرنیزی با کدام روش انتقال گرما دارد؟
ساعات کاری: 08:30-17:30
مشاوره و سفارش : 873 53 54 0912 --- 873 61 877 021 --- 82 65 67 22 021

انتقال حرارت چیست؟

انتقال حرارت چیست؟

در این مقاله قصد داریم تا به بررسی این موضوع بپردازیم که ابتدائی ترین موضوع در قرنیز حرارتی یعنی انتقال گرما را توضیح بدهیم. با ما همراه باشید تا به درستی متوجه شویم که انتقال حرارت چیست:

بهترین رادیاتور قرنیزی از کدام روش انتقال گرما بهره می برد؟

 انتقال حرارت تنها زمانی اتفاق می افتد که بین دو جسم اختلاف دما وجود داشته باشد. اگر جسم با محیط اطراف خود هم دما باشد بین جسم و محیط، انتقال گرما بوجود نمی آید. نکته قابل توجه این است که انتقال حرارت همیشه از جسم با دمای بیشتر به جسم با دمای کمتر بوده و هرگز در جهت عکس انجام نمی پذیرد.

از این جهت می توان گرما را به آبی تشبیه کرد که ازیک مخزن پرفشار به طرف مخزن کم فشار تر جریان می یابد. مثلا در رادیاتور قرنیزی انتقال حرارت از سطح و یا هسته گرمایی به محیط انتقال داده می شود.

روش های انتقال حرارت

انتقال حرارت به سه روش زیر انجام میشود:

  • هدایت یا رسانش (Conduction)
  • جابجایی یا همرفت (Convection)
  • تابش(Radiation)

هدایت مانند جریان گرما از سر گرم میله آهنی به سر دیگر آن، همرفت مانند جریان گرمای باد گرم در صحرا و تابش مانند جریان گرما از خورشید به ما است.

یکی از مهمترین فاکتورهای کیفیت رادیاتور قرنیزی ، نحوه انتقال گرمای آن می باشد.

در رادیاتور قرنیزی نیکسان انتقال حرارت با سه روش فوق انجام می پذیرد.

محصولات مرتبط