هدایت یا رسانش (Conductio) چیست؟در رادیاتور قرنیزی انتقال گرما به روش هدایت چگونه است؟
ساعات کاری: 08:30-17:30
مشاوره و سفارش : 873 53 54 0912 --- 873 61 877 021

هدایت یا رسانش (Conduction)

هدایت یا رسانش (Conduction)

یکی از مهم‌ترین مفاهیم علم فیزیک که نمود آن را در رادیاتورهای قرنیزی به وضوح مشاهده می‌کنیم، “هدایت” یا رسانش می‌باشد. در این مقاله بیشتر با این مفهوم آشنا می‌شویم.

هدایت یا رسانش (Conduction):

 انتقال گرما در اجسام جامد به روش هدایت انجام می شود. در رادیاتور قرنیزی، گرمای آبی که در لوله های مسی جریان دارد به سطح لوله ها انتقال می یابد. وقتی لوله مسی گرم می شود میانگین سرعت مولکول هایش به سرعت افزایش می یابد.

مولکول های با انرژی بالا به مولکول های نزدیک برخورد نموده آن ها را نیز به حرکت وا می دارند. بدین ترتیب انرژی گرمایی در اجسام جامد انتقال می یابد. به دلیل اختلاف در ساختمان مولکولی، هدایت در جامدات بیشتر از مایعات و در مایعات بیشتر از گازهاست.

چون انتقال گرما به روش هدایت با تماس مستقیم مولکول ها انجام می شود و فاصله مولکول های گازها از هم زیاد است. انتقال حرارت به روش هدایت در گازها مشکل تر است.

عوامل موثر در انتقال گرما به روش هدایت:

مقدار گرمای انتقال یافته از یک جسم به روش هدایت یا رسانش به عوامل زیر بستگی دارد.

۱- اختلاف دمای سطح گرم و سطح سرد (Δt):

اختلاف دما علت انتقال گرماست بنابراین هرچه Δt بیشر شود انتقال حرارت بیشتر خواهد شد.

۲- سطح مقطع جسم (A):

بدیهی است هرچه سطح بزرگ تر باشد مولکول هایی که گرما را منتقل می نمایند بیش تر خواهند بود.

۳- ضخامت جسم (x):

هدایت گرما با ضخامت جسم یا به عبارت دیگر فاصله بین سطح گرم و سطح سرد رابطه معکوس دارد.

یعنی هرچه ضخامت جسم کم تر باشد هدایت گرما بیش تر خواهد بود.

۴- زمان عبور گرما (T)

۵- قابلیت هدایت گرمایی یا قابلیت گرما رسانی (K):

تمام مواد نمی توانند گرما را با شدت یکسان هدایت نمایند. فلزات هادی یا گرمارسان های خوبی هستند. شیشه، آجر، بتن و چوب نسبتا هادی هستند و چوب پنبه، پشم سنگ، پلی اورتان و پلی استایرن هادی های خیلی ضعیف هستند.

هادی های خیلی ضعیف را عایق یا گرمابند (Insulator) می نامند.

محصولات مرتبط